Cantar za mirovne studije teško optužuje policiju za zlostavljanje migranata: Hrvatska je nasilna

Cantar za mirovne studije teško optužuje policiju za zlostavljanje migranata: Hrvatska je nasilna

Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije govorila je u Newsroomu o pushbackovima na vanjskim granicama EU.

Sara Kekuš je predstavila dva sveska “Crne knjige pushbackova” koja među ostalim donosi 822 svjedočanstva, a koje je prikupila mreža Border Violence Monitoring. “Stvarnih protjerivanja je sigurno više, a radi se o protjerivanjima na hrvatskoj, slovenskoj, talijanskoj, mađarskoj i grčkoj granici”, rekla je.

“Podaci su prikupljani posljednjih šest godina, a u obuhvaćaju i Hrvatsku u posljednje četiri godine. Cijeli drugi svezak vezan je uz protjerivanja iz Hrvatske. Ova su svjedočanstva prikupljana na teritoriju susjednih država neposredno nakon pushbackova. Kao dokaz priložene su fotografije, snimke, iskazi žrtava. Zabrinjava sličnost postupanja grčkih i hrvatskih vlasti. 2020. godine skoro 90% svih protjerivanja iz Hrvatske i Grčke uključuje neki oblik zlostavljanja pa zato ove članice nose naziv najnasilnijh. To daje naslutiti da je to cijena koja se plaća da se ojačaju granice EU”, rekla je Kekuš.

Komentirajući odgovore iz MUP-a dodala je: “Gdje ima volje, ima načina. Što se tiče MUP-a, ima ga samo za opovrgavanje i odbacivanje odgovornosti. Dansko vijeće je prikupilo više od 14.000 svjedočanstava, a više je tih dokaza nego onih koji bi ukazivali da je MUP u pravu. Uz sve dokaze EU ne postupa kako bi mogla, ne sankcionira države članice odgovorne za ovakvu praksu, već prešutno odobrava ovakava tretman.”

Nezakonita protjerivanja krše nacionalne zakone, istaknula je, a to uključuje Ustav RH te međunarodno pravo.

Foto: Screenshot