Vijeće za elektroničke medije poslalo poruku novinarima: Prijavite nakladnike koji želi prisvojiti dio vašeg honorara

Vijeće za elektroničke medije poslalo poruku novinarima: Prijavite nakladnike koji želi prisvojiti dio vašeg honorara

Vijeće za elektroničke medije ima spoznaje o tome da pružatelji pojedinih elektroničkih publikacija novinarkama/novinarima koji se namjeravaju prijaviti na Javni poziv za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama Agencije za elektroničke medije uvjetuju izdavanje Pisma namjere zahtjevom da se ti novinarke/novinari obvežu kako će dio svog honorara, koji će potencijalno dobiti temeljem navedenog Javnog poziva, predati (“dati na ruke”) navedenim pružateljima, stoji u priopćenju VEM-a.

Iako Vijeće nije nadležno za međusobne financijske odnose između elektroničkih publikacija i novinarki/novinara, upozorava da su takvi postupci duboko nemoralni i protuzakoniti, te poziva sve novinarke/novinare da ih odbiju i prijave Agenciji za elektroničke medije. Vijeće podsjeća da su sredstva iz Javnog poziva namijenjena isključivo autoricama/autorima kao poticaj za istraživačko i kvalitetno, na činjenicama utemeljeno novinarstvo. Također naglašava da ovim projektom elektroničke publikacije, bez vlastitog troška, dobivaju visokokvalitetan novinarski sadržaj, stoji u priopćenju Agencije za elektroničke medije.

Na slici: Predsjednik Vijeća za elektroničke medije Josip Popovac