Filozof uzvraća udarac: Indexov batinaš religije napisao je stupidnu tvrdnju o Isusu

Filozof uzvraća udarac: Indexov batinaš religije napisao je stupidnu tvrdnju o Isusu

Filozof dr. Jure Zovko reagirao je na kolumnu Željka Porobije koja je objavljena na Indexu.

“Indexov batinaš religije i svih formi religioznosti, Željko Porobija, napisao je stupidnu tvrdnju da je apostol „Pavao u suštini za kršćanstvo značajniji i od samog Isusa jer bez njega bi Nazarećanin ostao tek jedan od desetaka neuspjelih mesija tog vremena. Pavao je taj koji je od tragičnog raspeća napravio vijest o pobjedi nad smrću“.

Ako je doista bilo desetak neuspjelih buntovnika u židovskom narodu koji su u povijesnom razdoblju koje nazivamo „Pax Augusta“ remetili ovo primirje proglašavajući se „mesijom“, postavlja se pitanje kako je Pavao iz Tarza odabrao pravog „mesiju“ kome će pripisati mit o pobjedi nad smrću, koji će od Isusa Nazarećanina postati „Krist vjere“ prve kršćanske zajednice?

Siroti Porobija ispušta iz vida neospornu činjenicu da je Pavao progonio prvu kršćansku zajednicu i da se obratio od progonitelja u najvećeg navjestitelja evanđelja koje je propovijedao Isus Nazarećanin. Ono što je Pavao primio od prvaka kršćanstva bila je vijest (kerygma) da je Isus razapet na križu i da je uskrsnuo od mrtvih. Dakle, Pavo nije to izmislio, nego je primio, naslijedio od apostola koji su pratili Isusa Nazarećanina. Zašto je Pavao bio uspješniji u naviještanju evanđelja i širenju kršćanstva od drugih apostola, može se objasniti činjenicom da je izvrsno poznavao grčki jezik koji je bio tada zajednički jezik (koine) komuniciranja.Nitko ne osporava Porobiji pravo da promiče ateizam kao univerzalni svjetonazor, ali kad piše o kršćanstvu, trebao bi biti barem malo pristojniji u pogledu poštivanja povijesnih činjenica”, napisao je doktor Jure Zovko.

Doktor Jure Zovko rođen je u Širokom Brijegu 1957. godine. Nakon gimnazije u Osijeku upisuje filozofiju i pravo na Sveučilištu u Sarajevu. Zatim prelazi na Sveučilište u Freiburgu gdje diplomira filozofiju i germanistiku te magistrira (1985.) i doktorira (1989.) filozofiju. Godine 1990. zapošljava se na Institutu za filozofiju u Zagrebu gdje radi do 2021. Od 1993. do 2000. bio je pomoćnik ministra u Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Od 2000. godine predaje na Filozofskom fakultetu u Zadru, danas Sveučilište u Zadru.

Jedan je od osnivača Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i prvi pročelnik studijskoga smjera filozofije.Sudjelovao na brojnim međunarodnim znanstvenim skupovima kao pozvani predavač. Bio je gostujući profesor na sveučilištima u Beču, Mainzu, Tübingenu i Sarajevu, te stipendist/istraživač na ustanovi Center for Hellenic Studies u Washingtonu.

Redoviti je član uglednih filozofskih akademija L’Institut international de philosophie (Paris) i L’ Académie Internationale de Philosophie des Sciences (Bruxelles). Izabran je 2012. za Conseiller du comite´ de cooptation de Institut International de philosophie (Paris). Dopredsjednik je ugledne filozofijske udruge Internationale Hegel-Gesellschaft.

Suizdavač međunarodnog časopisa Hegel-Jahrbuch te niza Hegel-Forschungen kod uglednog izdavača Walter de Gruyter. Ugledan je stručanjak za klasičnu njemačku filozofiju koji je radove objavljivao kod izadvača Frommann-Holzboog, Felix Meiner, Schoeningh, Reclam.

Zalaže se protiv učenja Darwinove teorije evolucije u školama jer je smatra “pogrešnom i neprihvatljivom”.