Iz Državnih nekretnina demantiraju Banožića. Milanović nije naložio adaptaciju vile Kovač, a na njoj je “rađena planirana i potrebna sanacija terase…”

Iz Državnih nekretnina demantiraju Banožića. Milanović nije naložio adaptaciju vile Kovač, a na njoj je “rađena planirana i potrebna sanacija terase…”

Državne nekretnine očitovale su se o adaptaciji vile Kovač, državne rezidencije na Hvaru, koja je postala predmet spora ministra obrane Marija Banožića i predsjednika Zorana Milanovića. Banožić je insinuirao da je Milanović odgovoran za trošenje “stotina tisuća kuna” za obnovu svog omiljenog državnog ljetovališta 2020. godine, a predsjednik je ustvrdio da s tim nema ništa i podsjetio da je u to vrijeme upravo Banožić bio resorni ministar državne imovine.

Oglasili su se danas iz Državnih nekretnina.

“Vezano za brojne upite medija na temu Vile Kovač na Hvaru, naglašavamo kako trgovačko društvo Državne nekretnine d.o.o. sukladno djelokrugu rada upravlja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske iz portfelja Društva u kojem se nalazi i osam rezidencijalnih objekata pa tako i Vila Kovač na Hvaru.

Društvo posluje prema godišnjim planovima poslovanja, planovima javne nabave te radi sve u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Unatoč navedenome, niz aktera unazad više od mjesec dana kontinuirano na medijskoj sceni pokušava Društvo koristiti u dnevnopolitičke svrhe, čemu smo osobito svjedočili kada je riječ o korištenju službenih stanova i njihovom održavanju.

Državne nekretnine ulažu u stanove za službene potrebe i rezidencijalne objekte u svrhu održavanja i sprečavanja od propadanja te povećanja vrijednosti nekretnina.

Konkretno, za Vilu Kovač na Hvaru u 2020. je rađena planirana i potrebna sanacija terase i hidrantske mreže te radovi na održavanju objekta, odnosno građevinsko-obrtnički radovi u svrhu sprečavanja od štete, zaštite od požara i propadanja objekta izloženog vremenskim uvjetima, sveukupnog iznosa oko 190.000 kn, a prema planiranome u 2018. U 2021. je započet i projekt sanacije vanjske stolarije i sanitarnog čvora. U 2020. i 2021. iznos ulaganja u obnovu inventara namijenjenog državnim rezidencijama, smještenog u Vili Kovač, sukladno planiranom od strane nadležne službe u 2019. i 2020., iznosio je oko 170 tisuća kuna.

Napomenimo kako je i za nabavu radova na Vili Kovač na Hvaru kao i u svim drugim nabavama Državnih nekretnina postupak proveden sukladno Zakonu i pravilniku o javnoj nabavi. Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN) te su se na poziv mogli javiti svi zainteresirani ponuđači, a po provedenom postupku odabrana je ekonomski najpovoljnija ponuda što je vidljivo iz objavljenog zapisnika na EOJN.

Državne nekretnine zadužene su za upravljanje nekretninama iz portfelja Društva te postupaju u skladu sa svim propisima”, navode.

Foto: Hina