Je li kandidat Domovinskog pokreta i Mosta za gradonačelnika Osijeka član masonske lože?

Je li kandidat Domovinskog pokreta i Mosta za gradonačelnika Osijeka član masonske lože?

Kandidat za gradonačelnika Osijeka na lokalnim izborima u nedjelju, Berislav Mlinarević (59), koga podržavaju Domovinski pokret i Most, te udruga Hoćemo, dva puta je novinaru Telegrama, u četvrtak, 13. svibnja ujutro, u kavani Hotela Waldinger, koje je Mlinarević vlasnik, a potom ponovno nekoliko sati kasnije i u telefonskom razgovoru, odlučno rekao kako nije mason.

Telegram je, međutim, iz nekoliko neovisnih izvora dobio informacije kako je Mlinarević član masonske lože Franjo Šeper, Orijent Osijek, koja djeluje unutar Velike lože Croatia. “Ne, nisam mason, nisam mason”, više je puta rekao Mlinarević na izravni upit novinara Telegrama pripada li spomenutoj masonskoj loži, piše Telegram.

Masonski mailovi s njegovim imenom

Telegram je međutim dobio i e-poruku upućenu s adrese loza.franjoseper@gmail.com jednom od kandidata-molitelja 13. siječnja 2019. u 19:45 sati u kojem su upute što valja učiniti kako bi taj kandidat bio primljen u masonsku ložu. ”Sukladno odobrenju Velike Lože Croatia i Lože Franjo Šeper Or. Osijek, u privitku Vam dostavljamo dokumentaciju za Kandidata-Molitelja koju je potrebno točno ispuniti i sve tražene dokumente poslati na ovaj e-mail, zaključno s 18. 01. 2019. g.”, stoji u uvodu.

Potom je nabrojano što sve kandidat-molitelj treba učiniti da bi se uopće odlučivalo o njegovu prijemu u masonsku ložu. Na tri mjesta u uputama spominje se ime Berislava Mlinarevića. Prvi put u rubrici ”Pitanja I” gdje doslovno piše: ”Potrebito je vlastoručno ispisati odgovore, skenirati ili slikati dokument i poslati u e-mailu, a original dostaviti osobno bratu Berislavu Mlinareviću”.

Mlinarevićevo ime ponovno se spominje oko uplate donacije od 500 eura koju kandidat-molitelj treba uplatiti na račun Velike Lože Croatia, te uplati još 1500 eura, protuvrijednost u kunama koju treba ”osobno priložiti kao donaciju kod Berislava Mlinarevića koji će je potom proslijediti rizničaru Lože”. Treći put Mlinarevićevo se ime spominje u posljednjoj rečenici e-poruke. ”Sve potrebite upute vezano uz prijem (mjesto, vrijeme, dress code….) dostavit će vam brat Berislav Mlinarević. U dva privitka uz spomenutu e-poruku Mlinarević se spominje u jednom, kao prvi jamac za kandidata-molitelja kome je e-poruka bila upućena.

Ja nisam jedini Berislav Mlinarević’

Suočili smo Mlinarevića s e-porukom i privicima, međutim, ponovno je zanijekao da je mason. “Ništa mi nisu mogli naći moji politički protivnici, pa sada izmišljaju masoneriju. Boje se moje snage i rezultata koje ću ostvariti na izborima. Uostalom, ja nisam jedini Berislav Mlinarević i zašto bi se to odnosilo ne mene. Jedno je točno, da me donekle zanima mistika, rado gledam dokumentarce o Templarima, ali mason nisam”, rekao je Mlinarević u drugom razgovoru.

Telegram, međutim, ima potvrdu jednog bivšeg saborskog zastupnika koji je rekao kako ga je Mlinarević osobno zvao da se pridruži Loži. “Nisam bio zainteresiran i uljudno sam odbio ponudu”, rekao je za Telegram.

Predsjednika uprave jedne velike državne tvrtke Mlinarević je također zvao da se pridruži masonskoj loži, ali on nije prošao na ”balotiranju”. Dobio je nekoliko crnih kuglica, a na glasanju o kandidatima-moliteljima dovoljna je samo jedna crna kuglica da ne bude izabran. Član masonske lože V. T. koga smo nazvali kako bismo provjerili informaciju je li također mason, rekao je da o tome ne može govoriti.

Nije obavijestio stranke koje ga podržavaju

Iako, naravno, pripadnost Velikoj Loži Croatia nije ništa protuzakonito jer je uredno uvedena u Registar udruga Republike Hrvatske (osnovana je 5. rujna 2017.), a njen predsjednik je Damir Pokupec, Mlinareviću priznanje da pripada masonskoj loži moglo bi biti problematično jer o tome, kako saznajemo, nije obavijestio stranke koje ga podržavaju, Most i Domovinski pokret.

Mlinarevićev zamjenik za gradonačelnika Osijeka iz redova Mosta Petar Kopunović, studirao je i diplomirao na đakovačkom Katoličkom fakultetu i magistar je teologije. Jedan istaknuti član Domovinskog pokreta, pak, s jakim vezama u crkvenim krugovima, lobirao je za Mlinarevića među svećenstvom. Stav Crkve o masonima je poznat, pa javno priznanje da pripada masonskoj organizaciji Mlinareviću svakako ne bi išlo u prilog.

‘Mlinarević je ostao u međuprostoru’

“Mlinarević nije rekao potpunu neistinu kada je opovrgnuo da pripada masonima”, kaže za Telegram osoba izvrsno upućena u sve tajne hrvatskih masona koja i sama pripada tom pomalo mističnom društvu. “Naime, Masonska Loža Frano Šeper, kao ni Velika Loža Croatia formalno više ne postoje. Dio članova te lože se izdvojio i čeka potvrdu Le Droit Humaina, čije je sjedište u Parizu. Mlinarević je ostao u međuprostoru, no očito on se i dalje ponašao kao da je član masonske lože. Poznato mi je da Đakovačko-osječka nadbiskupija nije dala suglasnost za korištenje imena Franjo Šeper masonskoj loži i znam da je takva suglasnost tražena

Međunarodni red masonerije Le Droit Humain”, pojašnjava Telegramov sugovornik, dobro upućen u svijet masona, globalni je masonski red. Članovi mogu biti i muškarci i žene, prisegu mogu dati na Bijeloj knjizi ili Bibliji, ovisno o tome jesu li agnostici ili ateisti, odnosno vjernici, ali njihovo se učenje zasniva na tradicijama masonerije, služe se masonskom simbolikom i ritualima u potrazi za istinom. Ne nameću dogme niti od članova traže napuštanje religije ili kulturnih vrijednosti koje ih obilježavaju.

Naš sugovornik kaže da su dva tajna masonska skupa, na kojem su održani i neki rituali, dogodila u Hotelu Waldinger, čiji je vlasnik Mlinarević. “Tamo smo imali uvjete da možemo nesmetano raditi i u tome ne vidim ništa neobično”, kaže za Telegram osoba odlično upućena u svijet masona, koja i sama pripada tom tajnom društvu, piše Telegram.