Nagrada “Faust Vrančić” za životno djelo Dragutinu Labašu. Profesor koji 50 godina daje doprinos tehničkom stvaralaštvu

Nagrada “Faust Vrančić” za životno djelo Dragutinu Labašu. Profesor koji 50 godina daje doprinos tehničkom stvaralaštvu

Odbor za dodjelu Nagrade „Faust Vrančić“ donio je odluku o dodjeli nagrade tehničke kulture Faust Vrančić, koja je utemeljena je Zakonom o tehničkoj kulturi i dodjeljuje se od 1992. godine pojedincima, udrugama i drugim pravnim osobama za iznimna postignuća u djelatnosti tehničke kulture.

Također se dodjeljuje i za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unapređivanju i razvoju znanstvenog i tehničkog opismenjivanja te u razvitku tehnologije i tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu. Uz to, temelj za dodjelu nagrade jest i djelovanje pojedinca u tehničkoj kulturi u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog sudjelovanja u udrugama tehničke kulture te javna prepoznatljivost i priznatost njegovih prinosa.

Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada za životno djelo, do deset godišnjih nagrada pojedincima i do pet godišnjih nagrada udrugama tehničke kulture, poduzećima i drugim pravnim osobama. Ovogodišnja nagrada „Faust Vrančić“ za životno djelo dodijelit će se Dragutinu Labašu,  dok su pojedinačni dobitnici nagrade: Valentina Blašković, Darko Krajinović, Željka Krizmanić, Goran-Kruno Kukolja, Ivan Martinović, Igor Radanović, Rifat Ramčić, Olivera Stanić, Martina Stipanović, Darjan Vlahov.

Godišnja nagrada udrugama i drugim pravnim osobama dodjeljuje se: Fotoklubu Split, Klubu informatičara otoka Krka, Modelarskome klubu „Sveti Petar“ iz Makarske, Tinker Labsu iz Osijeka i Zajednici tehničke kulture Splitsko-dalmatinske županije.

U obrazloženju nagrade za životno djelo stoji kako se gospodin Labaš bavi radom u tehničkoj kulturi gotovo 50 godina.  – Inicijator je osnivanja Zajednice tehničke kulture grada Varaždina i Zajednice tehničke kulture Varaždinske županije  te nekoliko udruga tehničke kulture. Kao nastavnik i profesor tehničke kulture redovito je više od 50  godina najaktivniji sudionik svih natjecanja i smotri tehničkog stvaralaštva. Sa svojim učenicima osvajao je niz zapaženih rezultata. Njegove fotografije i njegovih učenika izlagane su na najmanje dvadesetak međunarodnih izložbi, a na domaćim izložbama daleko više. Imao je i samostalnu vrlo uspješnu izložbu fotografija, a sa svojim učenicima uz ostalo i izložbe fotografija pod nazivom „Paralele“ u Varaždinu i Dubrovniku. Iako je u mirovini, još uvijek je vrlo aktivan u tehničkoj kulturi grada, županije i na razini Hrvatske. Dobivanjem prostorija u Križanićevoj ulici u Varaždinu na korištenje započeo je intenzivno akciju za opremanje i stvaranje uvjeta za rad mnogobrojnim aktivistima tehničke kulture iz desetak udruga koje su bile locirane na navedenoj adresi. To je nastavio i na novoj lokaciji gdje su adaptacijom i uređenjem stvoreni uvjeti za rad Zajednice i šest udruga tehničke kulture, stoji između ostalog u obrazloženju koje potpisuje predsjednik Odbora Zdenko Kovačić.

Faust Vrančić, polihistor, leksikograf i izumitelj rodio se u Šibeniku prvog dana 1551. godine. Potjecao je iz ugledne šibenske obitelji, a na njegov život osobito je utjecao stric Antun Vrančić, koji ga je uzeo k sebi u Ugarsku na odgoj i školovanje, a potom ga poslao na studij u Padovu i Veneciju. Ondje je Vrančić pokazao iznimno zanimanje za filozofiju, fiziku i matematiku.  Najpoznatiji je Vrančićev izum Leteći čovjek (Homo volans), konstrukcija padobrana za koji se pretpostavlja da je i iskušan skokom s nekoga tornja u Veneciji. U knjizi je detaljno prikazana Vrančićeva zamisao, odnosno pravokutni drveni okvir na koji je razapeta tkanina, a o koji je ovješen padobranac, što u znatnoj mjeri nalikuje današnjim padobranima. Među drugim konstrukcijama najvažnije su mlin s pomičnim krovom, magareći mlin u kojem veliki kotač pokreću zaprežne životinje. Takav mlin se do u XX. st. rabio u cijeloj Panoniji.

Na pogonskim kotačima nekih strojeva predvidio je Vrančić utege, što je preteča zamašnjaka. Predvidio je i plosnatu elastičnu oprugu (za pomicanje ručne pile i kao elastični ovjes zaprežnih kola), koja će ostati neizbježni sastavni dio vozila sve do željeznice i automobila. Po mnogim se konstrukcijama vidi kako je Vrančić u mnogome bio ispred svojega doba. Na kraju je djela popis Naše naprave ili strojevi, u kojem je naveo 61 konstrukciju za koju je smatrao da su izvorno njegove. Prvi pretisak Novih strojeva objavljen je u Münchenu 1965. Hrvatski pretisak s prvim prijevodom opisa strojeva na hrvatski jezik objavljen je u Zagrebu 1993.

U Hrvatskoj se Vrančić nakon dugih godina zaborava sve više istražuje i spominje. Godine 1969. medaljon s njegovim likom ugrađen je na rektorski lanac Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski sabor je 1992. ustanovio Državnu nagradu tehničke kulture »Faust Vrančić«, a 1993. postavljeno je njegovo poprsje u Parku skulptura velikana hrvatskog prirodoslovlja i tehnike u Tehničkome muzeju Nikola Tesla u Zagreb. U njegovom rodnom Šibeniku održava godišnja kulturna manifestacija Dani Fausta Vrančića.

Foto: Ministarstvo znanosti

Tekst je financiran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije za 2022. godinu