Zajednica Susret europskim projektom formirala mobilni tim za pomoć ovisnicima na terenu

Zajednica Susret europskim projektom formirala mobilni tim za pomoć ovisnicima na terenu

U deset hrvatskih županija i Gradu Zagrebu Mobilni tim Zajednice Susret obišao je u protekle dvije godine 123 osobe s problemom ovisnosti i 23 člana njihovih obitelji, te odradio više od sedam stotina savjetodavnih razgovora na terenu i gotovo 50 grupa podrške. Rezultati projekta koji završava 15.04.2022. godine predstavljeni su u petak na završnoj konferenciji Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ u Zagrebu.

EU projekt Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku financiran je u punom iznosu od 1.471.824,65 HRK iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa 2014.-2020. Učinkoviti ljudski potencijali.

Područje provedbe projekta bilo je široko jer i sama ideja projekta proizlazi iz potrebe širenja socijalnih usluga u područja u kojima su manje dostupna ili čak ne postoje. Aktivnosti projekta provodile su se u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Karlovačkoj, Varaždinskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Međimurskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji te na području Grada Zagreba.

Postojanje velikih razlika u provedbi aktivnosti prevencije među županijama, niska zastupljenost individualnog savjetovališnog rada, rada s obitelji i rada u grupama nametnula je potrebu za proširenjem socijalnih usluga koje bi se, uz postojeće ovisnike, bazirale i na osobe u riziku, kako bi ubuduće došlo do smanjenja broja ovisnika u ukupnoj populaciji.

Kroz projekt „Centar podrške za ovisnike i osobe u riziku“ Zajednica Susret je omogućila širenje socijalnih usluga u zajednici kako bi ih učinili dostupnima većem broju ovisnika i osoba u riziku. Također, ovim projektom ojačani su i kapaciteti stručnjaka iz manje razvijenih sredina kako bi mogli preventivno djelovati kad se nađu u situaciji pružanja podrške osobama u riziku.

Članovi projektnog mobilnog tima (socijalni pedagog, medicinska sestra te dvoje rehabilitiranih i educiranih ovisnika) u krajevima u kojima ne postoje organizirana savjetovališta pružali su individualna savjetovanja i psihosocijalnu podršku, organizirati terapijske grupe i edukativne radionice, školu prevencije za osobe u riziku, te provodili aktivnosti osnaživanje ovisnika za preuzimanje aktivne uloge u društvu.

Projekt se provodio u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Šibenik, Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave, Centrom za socijalnu skrb Sisak te Domom za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET.