POPIS STANOVNIŠTVA POKAZAO: U Hrvatskoj sve više Jugoslavena. A kako stvari stoje u Srbiji i Sloveniji?

POPIS STANOVNIŠTVA POKAZAO: U Hrvatskoj sve više Jugoslavena. A kako  stvari stoje u Srbiji i Sloveniji?

SFRJ ne postoji već više od tri desetljeća, ali nisu nestali ljudi koji misle da je “nekad bilo ljepše” i izjašnjavaju se kao Jugoslaveni.

Koliko na teritoriju bivših republika SFRJ ima takvih?

Crna Gora

Prema podacima crnogorskog Zavoda za statistiku, broj Jugoslavena u Crnoj Gori smanjivao se tijekom godina.

U Crnoj Gori su 1981. godine bila 31.243 Jugoslavena, a 1991. godine njih 26.159.

Broj onih koji se izjašnjavaju kao Jugoslaveni drastično se smanjio 2003. godine – 1.860, a 2011. – 1.154.

Napominje se da su u popisima 1981. i 1991, pored stanovništva u zemlji, u stalno stanovništvo ubrajani i crnogorski građani na privremenom radu u inozemstvu, kao i članovi obitelji koji su s njima boravili u inozemstvu, a u popisu 2003. godine, osim stanovništva u zemlji, u sastav stalnog stanovništva ulaze crnogorski građani čiji je rad, odnosno boravak u inozemstvu kraći od godinu dana, kao i strani državljani koji u Crnoj Gori rade ili borave u svojstvu članova obitelji duže od godinu dana, javlja N1.

Slovenija

Prema podacima slovenskog Zavoda za statistiku, onih koji se izjašnjavaju kao Jugoslaveni je 1971. godine bilo 6.616.

Deset godina kasnije je broj Jugoslavena povećan – 25.615, a od 1991. godine ponovo je u padu – 12.075, a 2002. godine samo se 527 građana izjasnilo kao Jugoslaveni u Sloveniji.

Sjeverna Makedonija

U Sjevernoj Makedoniji, prema podacima njihovog Zavoda za statistiku, 2021. godine su bila 344 izjašnjena Jugoslavena.

Bosna i Hercegovina

Prema podacima s posljednja tri popisa, održana 1981., 1991. i 2013. godine, i u BiH se vidi pad broja građana koji se izjašnjavaju kao Jugoslaveni.

Na popisu 1981. godine, od ukupno 4.193.369 stanovnika BiH, kao Jugoslaveni se izjasnilo njih 333.468, odnosno 7,95 posto. Deset godina kasnije, 1991. godine, taj broj je od ukupno 4.377.033 stanovnika iznosio 5,54 posto, odnosno 242.682 građanina.

Na posljednjem održanom popisu, 2013. godine, od ukupno 3.531.159 stanovnika BiH, izjašnjenih kao Jugoslaveni bilo je 2.570 stanovnika, odnosno svega 0,07 posto.

Hrvatska

Hrvatska je među rijetkim zemljama u kojima se broj onih koji se izjašnjavaju kao Jugoslaveni tijekom godina – povećavao.

Na popisu održanom 2001. godine u Hrvatskoj, građana koji su se izjasnili kao Jugosloveni bilo je 176.

Desetljeće kasnije, odnosno 2011. godine, taj broj se povećao na 331.

Popis koji je održan prije dvije godine pokazuje da su se 942 građanina Hrvatske izjasnila kao Jugoslaveni.

Srbija

Podaci popisa održanog u Srbiji 2022. godine objavljeni su na stranicama RZS-a, a prema tim podacima, građana Srbije koji se izjašnjavaju kao Jugosloveni bilo je 27.143.

U odnosu na podatke s prethodnog popisa, održanog 2011. godine, broj Jugoslavena se povećao – 2011. godine je bilo 23.303.

Na slici: Jovanka i Josip Broz Tito

Foto: Wikipedia