Tko masno zarađuje na arbitražama: Novinar otkrio zašto se sudac Kos naljutio na svog šefa Dobronića

Tko masno zarađuje na arbitražama: Novinar otkrio zašto se sudac Kos naljutio na svog šefa Dobronića

Nakon Okruglog stola na kojem se trebalo raspravljati o tome kako regulirati dodatni rad sudaca, primanje honorara, ali i objavljivanje stručnih i znanstvenih radova, zbog razilaženja u stavovima, predsjednik Vrhovnoga suda Radovan Dobronić smijenio je suce Davora Kosa i Marina Mrčelu.

I dok predsjednik Vrhovnog suda tvrdi da samo želi uvesti europsku praksu, odbačeni suci mu poručuju da ne zna što radi.

Na okruglom stolu na Vrhovnom sudu bio je reporter Nove TV Hrvoje Krešić.

Sudac Dobronić je, kako se čini Krešiću, htio malo otvoriti Vrhovni sud javnosti i razgovarati o tri teme: izvansudskim aktivnostima sudaca – to su i arbitraže i objavljivanje u stručnim časopisima, seminari (što se sve, naravno, plaća), zapošljavanje rodbine na sudovima – po kojim pravilima i kriterijima i o tužbama koje suci podnose protiv novinara.

“Sve su to teme za koje je sudac Dobronić mislio da doprinose percepciji lošoj percepciji pravosuđa u javnosti”, rekao je Krešić te naveo kako su u prvom dijelu okruglog stola stručnjaci govorili o nekim aspektima svih ovih priča. Bili su tu Ivo Josipović, Zlata Đurđević, profesori s Pravnog fakulteta i nekoliko novinara.

U drugom dijelu je počela rasprava, uključujući i suce Vrhovnog suda.

“Moram priznati da se ta napetost u nekim trenucima mogla rezati nožem”, kazao je Krešić te pojasnio da je atmosfera između predsjednika Vrhovnog suda i drugih sudaca bila “ne pretjerano prijateljska”.

“Sudac Damir Kos je u svom izlaganju rekao kako kritike na račun sudaca koji zarađuju od arbitraža i pritom u godinu dana ostvare prihod koji je jednak njihovoj godišnjoj plaći na sudu – da se time direktno njega proziva, doživio je to kao osobnu kritiku”, kazao je Krešić te dodao kako je sudac Marin Mrčela bio jako ljut jer se razgovara o tome da se novinare treba možda zaštititi, pa je predlagao “pomalo posprdno da novinari uđu u Ustav kao zaštićena kategorija koju se ne smije tužiti”.

Foto: Hina