VELIKI OKRUGLI STOL: Kako ovisnicima pomoći da budu radno i funkcionalno sposobni članovi društva

VELIKI OKRUGLI STOL: Kako ovisnicima  pomoći da budu radno i funkcionalno sposobni članovi društva

Okrugli stol na temu „Novi dom -Prevencija institucionalizacije ovisnika“ održan je u četvrtak u Psihijatrijskom bolnici u Vrapču u organizaciji Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET i Klinike za psihijatriju Vrapče.„Deinstitucionalizacija je put oporavka prema slobodnom životu bez ovisnosti o drogama.

Ovisnost je multidisciplinarni problem i nužna je suradnja svih zdravstvenih ustanova, kao i suradnja s nevladinim organizacijama poput ZajedniceSusret koja razvija nove modele pristupa ovisnicima, a jedan od njih je i proces deinstitucionalizacije kroz osnivanje stambene zajednice. Povećali smo kvalitetu života i produljili životni vijek ovisnicima i neprestano se prilagođavamo novoj situaciji idajemo im mogućnost,kroz različite socijalne usluge, da budu izvan institucija radno i funkcionalno sposobni članovi društva“, istaknuo je dr. Ivan Ćelić, pročelnik Zavoda za dualne dijagnoze u svom izlaganju.Ravnateljica Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET Bernardica Juretić Rožman napomenula je kako će sprečavanje institucionalizacije,kroz aktivnosti projekta „Povećanje dostupnosti izvaninstitucijskih socijalnih usluga za ovisnike“,pomoći ovisnicimada produlje resocijalizaciju kroz boravak u stambenoj zajednici koju je upravo, kao aktivnost projekta, otvorila Zajednica Susret u Kaštelima.

“I oni koji nisu prošli terapijsku zajednicu mogu se, u nekoj stabilnoj terapijskoj fazi, kroz stambenu zajednicuosamostaliti za daljnji život“, poručila je Juretić Rožman.O problemima ovisnika govorili su još i prof. dr. Ante Bagarić, specijalist psihijatrije i pročelnik Zavoda za liječenje ovisnosti Klinike za psihijatriju Vrapče, dr. Mirjana Orban,specijalist psihijatar, voditeljica Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavodaza javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, prof.dr.sc.Danijela Štimac Grbić,voditeljica Odjela za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te dr.sc. Jadranka Ivandić Zimićiz Službeza suzbijanje zlouporabe drogapri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Projekt Domaza ovisnike ZAJEDNICA SUSRET koji provodi u partnerstvu s Humanitarnom organizacijom „Zajednica Susret“ do početka srpnja 2023. godine vrijedan je 3.020.098,48 kuna, a financira ga u stopostotnom iznosu Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali. Kroz projekt je omogućeno pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga psihosocijalne podrške, savjetovanja i pomaganjaza 50 osoba tijekom dvije godinetrajanja projekta, te organiziranog stanovanja za 5 osoba s problemom ovisnosti.

Prvih troje korisnika Doma za ovisnike ZAJEDNICA SUSRET već je izmješteno u nedavno otvorenu stambenu zajednicuu Kaštelimagdje će se uz pomoć socijalnog mentora nastaviti daljnji proces osamostaljenja s ciljem potpunog oporavka od ovisnosti.Putem Zoom platforme Okruglom stolu odazvalo se više od 70 sudionika, predstavnika centara za socijalnu skrb, udruga, terapijskih zajednica, zavoda za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnostii drugih.