Novci idu studentima umjesto političkim strankama, ali samo u Donjem Vakufu

Novci idu studentima umjesto političkim strankama, ali samo u Donjem Vakufu

Općinsko vijeće Donjeg Vakufa, u Bosni i Hercegovini, predložilo je odluku o obustavi financiranje političkih stranaka iz općinskog proračuna. Umjesto lokanim političarima, 25.000 konvertibilnih maraka trebalo bi se preusmjeriti za stipendiranje studenata

Oko te točke dnevnog reda, izvještavaju lokalni mediji, složili su se svi vijećnici na čelu s načelnikom Husom Sušićem.

‘Mladima trebamo dati podsticaj da studiraju i školuju se, a ne da razmišljaju o odlasku iz BiH. Ova tačka je bila prijedlog i odluka još nije donesena. Prvo čekamo da vidimo koliko će studenata podnijeti zahtjev za stipendiranjem, pa ćemo ponovo razgovarati na ovu temu. Ja se nadam da će prijedlog biti usvojen’, kazao je Husein Rejhan za Radio Sarajevo.

Prijedlog je u ime vijećnika SDP BiH iznio Amer Čolak, a složili su se i ostali vijećnici. Međutim, nakon pojašnjenja pomoćnice načelnika odlučeno da se Odluka o stipendiranju usvoji u predloženoj formi, a da se, nakon provedenog natječaja za stipendiranje, donesu potrebni akti kako bi se sredstva za političke stranke i formalno preusmjerila u stipendiranje.

Zanimljivo, ističe Radio Sarajevo, da je na prošloj sjednici vijeća, prilikom usvajanja općinskog proračuna, amandman SDP-a o ukidanju financiranja političkih stranaka načelnik Sušić iz redova SDA nije prihvatio.

Foto: Facebook