Ograničeni “javni natječaj”: Pogoduje li ministrica Divjak odabranim školama i ravnateljima?

Ograničeni “javni natječaj”: Pogoduje li ministrica Divjak odabranim školama i ravnateljima?

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je jučer na svojim web stranicama javni poziv školama za izvođenje eksperimentalnog programa ‘Škola za život’. Ova informacija na prvu može čuditi, s obzirom na to da su jesenas odabrane 74 škole ušle u eksperiment pa je legitimno zapitati se čemu ponovni javni poziv?

Naime, prošle godine prilikom raspisivanja javnog poziva za eksperimentalne škole, Ministarstvo ga je raspisalo na samo jednu školsku godinu, 2018./2019. Štoviše, tada su naznačili da je vrijeme potrebno za realizaciju programa ‘tijekom školske godine 2018./2019’. Iz tog razloga, Ministarstvo za iduću godinu eksperimenta ponavlja javni poziv, no ograničuje ga isključivo na 74 škole koje ove školske godine već sudjeluju u eksperimentu, piše Srednja.hr.

– Uvjet za sudjelovanje u eksperimentalnom programu je sudjelovanje u eksperimentalnom programu ‘Škola za život’ u školskoj godini 2018./2019., stoji u opisu programa za iduću školsku godinu. Tako javni poziv i nije toliko javni, s obzirom na to da se odnosi na točno određene škole.

O novom javnom pozivu školama prije nekoliko smo tjedana upitali Ministarstvo obrazovanja, odakle su nam rekli da su još 15. siječnja održali sastanak s ravnateljima eksperimentalnih škola na kojem su škole upoznate s detaljnijim planovima i gdje im je najavljen poziv za sljedeću godinu eksperimentalnog programa. Iz MZO-a su nam pojasnili da će se na poziv moći javiti škole koje su u prethodnoj godini (ovoj, tekućoj školskoj godini) provodile eksperimentalni program.

– Za novi poziv također će trebati pribaviti suglasnosti kao i u pozivu od prošle godine, rekli su nam iz Ministarstva, što se potvrđuje jučer raspisanim javnim pozivom. Naime, 74 škole koje se imaju pravo javiti na javni poziv, svojoj prijavi moraju priložiti iznova prikupljene suglasnosti Školskog odbora, osnivača, Učiteljskog/Nastavničkog vijeća i Vijeća roditelja. Ovime se otvara mogućnost da neka od navedenih tijela škole uskrate suglasnost, čime škola ne bi mogla sudjelovati u provedbi eksperimenta iduće školske godine.

Zanimljiva je i informacija po kojim će se kurikulumima provoditi druga godina eksperimentalnog programa.

– Eksperimentalni program će se provoditi prema donesenim kurikulumima koji su objavljeni u Narodnim novinama. Kada se donese kurikulum Povijesti škole će također raditi po njemu. I udžbenici za eksperimentalni program radit će se prema novim kurikulumima o čemu su nakladnici već informirani, rekli su nam iz Ministarstva.

Foto: Edvard Šušak/Hina